პაციენტების ლაბორატორიული გამოკვლევები.

იმის გათვალისწინებით, რომ დიაბეტით დაავადებულ ბავშვებში დიაბეტი მიმდინარეობს ლაბილურად (ხშირია დეკომპენსაციისა და სუბკომპენსაციის შემთხვევები, რაც თავისთავად იწვევს დიაბეტის გართულებებს) პროგრამით გათვალისწინებულია HbA1c გლიკოზირებული ჰემოგლობინის ანალიზის ჩატარება კვარტალში ერთხელ. 2010 წ. დაგეგმილია პაციენტებისათვის საშუალოდ 2000 ანალიზის ჩატარება, რისთვისაც საჭირო იქნება შეძენილი იქნას შესაბამისი რაოდენობის რეაქტივები. ამას გარდა ლაბორატორიას ესაჭიროება სინჯარები, ანტისეპტიკური საშუალებები და სხვადასხვა დამხმარე მასალები. აღნიშნული გამოკვლევები ჩაუტარდებათ 0-18 წწ. ბავშვებს და პუნქტ 1,2 ა) და ბ) კატეგორიის პაციენტებს. ზემოთაღნიშნული გამოკვლევები საჭიროების შემთხვევაში ჩაუტარდებათ აგრეთვე რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ 18-25 წწ. ასაკის პაციენტებსაც.

 
back copy 

 

 
back copy 

 

 

 

ვიზიტორები

ჩვენ გვყავს 9 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე

 
Copyright © 2021 დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის ასოციაცია. All Right Reserved.