ტუბერკულოზის მონიტორინგი.

ვინაიდან ასოციაციის მეურვეობის ქვეშ მყოფი კონტინგენტი წარმოადგენს მაღალი რისკის ჯგუფს ტუბერკულოზით ინფიცირების თვალსაზრისით, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებების ნაციონალურ ცენტრში წელიწადში ერთხელ ყველა პაციენტისათვის ტარდება “მანტუს” სინჯი და საეჭვო პაციენტები შემდგომ მკურნალობას გადიან ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამით. ტუბერკულოზის გართულებათა მონიტორინგს ასოციაციის მხრიდან ახორციელებს სპეციალურად მოწვეული ექიმი პტიზიატრი.

 
back copy 

 

 
back copy 

 

 

 

ვიზიტორები

ჩვენ გვყავს 9 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე

 
Copyright © 2021 დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის ასოციაცია. All Right Reserved.