დიაბეტიან ბავშვთა ნაციონალური რეგისტრის წარმოება.

ყველა მონაცემი, რომელიც დაკავშირებულია დიაბეტიან ბავშვთა და მოზარდთა მკურნალობასთან, ინსულინის დოზირებასთან, ავადმყოფობის მიმდინარეობის დროს ყოველგვარ გართულებებთან, შემდგომში დამუშავდება სტატისტიკურად და შეინახება დიაბეტიან ბავშვთა ნაციონალურ რეგისტრში. რეგისტრის წარმოება მიმდინარეობს 1994 წლიდან და მისი განახლება ატარებს უწყვეტ ხასიათს.

 
back copy 

 

 
back copy 

 

 

 

ვიზიტორები

ჩვენ გვყავს 13 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე

 
Copyright © 2021 დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის ასოციაცია. All Right Reserved.