პროგრამით განსაზღვრულია შემდეგი დასახელების ინსულინების, ინსულინების ანალოგების, გლუკაგონის, შპრიც-კალმისტრების, ნემსებისა და საანალიზო-ტექნიკური საშუალებების შენახვა-დარიგება: 

 • აქტრაპიდი (ხანმოკლე მოქმედების ადამიანის ინსულინი, Actrapid HM penfill 100 IU/ml, 3.0x5 cartridges),
 • ინსულატარდი (გახანგრძლივებული მოქმედების ადამიანის ინსულინი, Insulatard HM penfill 100 IU/ml, 3.0x5 cartridges)
 • ლევემირი (ულტრაგახანგრძლივებული მოქმედების ადამიანის ინსულინის ანალოგი Levemir HM penfill 100 IU/ml, 3.0x5 cartridges),
 • ნოვორაპიდი (ულტრახანმოკლე მოქმედების ადამიანის ინსულინის ანალოგი NovoRapid HM penfill 100 IU/ml, 3.0x5 cartridges),
 • გლუკაგონი
 • ინსულინის საბავშვო შპრიც-კალმისტარი
 • შპრიც-კალმისტრის ნემსი (NovoFine 100 30G 8 mm)
 • შპრიც-კალმისტრის ნემსი (NovoFine 100 31G 6 mm)
 • სისხლში გლუკოზის განმსაზღვრელი აპარატი, გლუკომეტრი
 • სისხლში გლუკოზის განმსაზღვრელი აპარატის, გლუკომეტრის ტესტ-ჩხირი
 • სისხლის წვეთის ასაღები ხელსაწყო
 • სისხლის წვეთის ასაღები ხელსაწყოს ლანცეტი
 • შარდში გლუკოზისა და კეტონური სხეულების განმსაზღვრელი ტესტ-ჩხირები
 
back copy 

 

 
back copy 

 

 

 

ვიზიტორები

ჩვენ გვყავს 10 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე

 
Copyright © 2021 დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის ასოციაცია. All Right Reserved.