სახელმწიფო პროგრამა

დიაბეტიან ბავშვთა და მოზარდთა მკურნალობის პროგრამა განკუთვნილია საქართველოში მცხოვრებ 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და მოზარდებისათვის. წინა წლების საშუალო სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, პროგრამა გათვლილია 0-18 წწ. ასაკის 900 პაციენტზე. წელიწადში ახლადგამოვლენილი ავადმყოფების რაოდენობა, საშუალოდ 120 – 150 ბავშვია.

პროგრამა მოიცავს შემდეგი მომსახურების გაწევას:

 
back copy 

 

 
back copy 

 

 

 

ვიზიტორები

ჩვენ გვყავს 9 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე

 
Copyright © 2021 საქართველოს დიაბეტის ფონდი. All Right Reserved.